• Í vinnslu

Vefur
í vinnslu

Hlutverk okkar er að hjálpa viðskiptavinum að stjórna orðspori sínu og ímynd á árangursríkan hátt. EFLIR vinnur nú að nýjum og bættum vef.

Hafa samband

Þjónusta

Hver stjórnar þínu orðspori?

Við veitum fyrirtækjum, stofnunum og hagsmunahópum aðstoð við almannatengsl, uppbyggingu ímyndar og alhliða markaðssetningu. Sérstök áhersla er lögð á að breyta flóknum upplýsingum í hnitmiðuð skilaboð sem ná til viðtakenda í krafti kunnáttu og hugmyndaauðgi. Við vinnum náið með viðskiptavinum okkar og nálgumst hvert viðfangsefni með mótuðu verklagi þar sem skýr markmið og samvirkni aðgerða eru í brennipunkti. Öguð vinnubrögð eru forsenda árangurs.

Almannatengsl

Ráðgjöf & stefnumótun / PR-stjórntæki / Atburðir - mannamót / Fréttatilkynningar / Áfallastjórnun / Innra PR starf

Kynningarefni

Herferðir / Auglýsingar / Bæklingar / Sýningarbásar / Veggspjöld / Vefsíður / Fréttabréf

Námskeið og þjálfun

Orðsporsáhætta og stjórnun orðspors / Skörp skilaboð - markviss málnotkun og hnitmiðuð textagerð / Vörusýningar - árangursrík þátttaka / Ímynd - markviss uppbygging / Saman til sigurs - þjónustunámskeið / Markþjálfun (coaching) hópa og einstaklinga / Skapandi hugsun - hvernig eflum við hana?

Nöfn á fyrirtæki, stofnanir og vörur

Kennimörk (logo) / Vígorð / Textagerð / Fagmál - mannamál / Þýðingarþjónusta / Hönnun

Vígorð - meitluð skilaboð

Við hjá EFLI almannatengslum höfum sérhæft okkur í smíði nafna og vígorða.

Um okkur

Helstu upplýsingar

EFLIR almannatengsl ehf er ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki á sviði markaðssamskipta sem aðstoðar fyrirtæki, stofnanir og hagsmunahópa við stjórnun orðspors og leggur þeim lið við markaðssetningu á vörum og þjónustu. Hlutverk okkar er að hjálpa viðskiptavinum að stjórna orðspori sínu og ímynd á árangursríkan hátt. Markmiðið er að þeir njóti sannmælis og að vörur og þjónusta hljóti verðskuldaða eftirtekt.

Þingholtsstræti 6
Reykjavík
101